Kliometrycy

Niemcy

John Komlos

John Komlos jest jednym z pierwszych kliometryków pracujących w Europie. Prace doktorskie z historii i ekonomii bronił na University of Chicago (1978 i 1990). Komlos od roku 1992 kieruje katedrą historii gospodarczej na Ludwig Maximilians Universität München. W swoich pracach zajmuje się głównie biologicznym standardem życia oraz koncpetualizacją rewolucji przemysłowej. Komlos jest jednym z nielicznych kliometryków poświęcających sporo uwagi okresowi preindustrialnemu.

www

Jörg Baten

Kieruje Katdrą Historii Gospodarczej na Eberhard-Karls Universität Tübingen. Jego badania koncentrują się biologicznym standardzie życia, integracji gospodarczej oraz funkcjonowaniu przedsiębiorstw w latach 1870-1920.

www

Albrecht Ritschl

Albrecht Ritschl, związany z Humboldt Universität Berlin a od września 2007 także z LSE, zajmuje się przede wszystkim makroekonomiczną historią Niemiec po roku 1850.

www

Francja

Claude Diebolt

Claude Diebolt aktualnie pracuje w Starsbourgu. Jego zainteresowania są bardzo szerokie i obejmują testy pierwiastka jednostkowego, historia monetarna czy wpływ edukacji na rozwój gospodarczy. Znane są też prace Diebolta nad kapitałem ludzkim w Niemczech i Francji przed I wojną światową. Claude Diebolt jest pomysłodawcą i edytorem czasopisma Cliometrica.

www

Thomas Pikkety

Thomas Pikkety jest bardziej znany jako lewicujący ekonomista zajmujący się ekonomią pracy, lecz jego kariera naukowa rozpoczęła się właśnie od historii kwantytatywnej.

www

USA

der">Robert William Fogel Robert Fogel, urodzony w 1926 roku w Nowym Jorku syn emigrantów z Odessy, początkowo interesował się fizyką i chemią, a ekonomią i historią zajął się dopiero od rozpoczęcia studiów na Cornell University. Fogel zainteresował się "kombinacją ekonomii i historii" - jak sam pisze w swej autobiografii - "naiwnie wierząc", że pozwoli to odpowiedzieć na pytania o "fundamentalne siły, które przez wieki determinowały zmiany technologiczne i instytucjonalne". Od początku swych studiów przekonany był, w odróżnieniu od większości ówczesnych (i współczesnych) historyków gospodarczych, o konieczności prowadzenia badań ilościowych, co znalazło odzwierciedlenie w wybranym przez niego toku studiów. Fogel znajdował się wówczas pod dużym wpływem Georga J. Stiglera (późniejszego noblisty) oraz Cartera Goodricha, który nakierował zainteresowania Fogla na ilościowe badania nad wpływem rozwoju sieci kolejowej na wzrost gospodarczy USA w XIX stuleciu. Prace nad tym tematem przyniosły Foglowi tytuł magistra w 1960 r. na Columbia University. Warto też dodać, że praca magisterska była równocześnie pierwszą opublikowaną książką Fogla. W roku 1963 Fogel uzyskał tytuł doktora, a jego promotorem był Simon Kuznets (również uhonorowany Nagrodą Nobla). Pod koniec lat '70 Fogel kierował prowadzonym w ramach NBER programem zajmującym się badaniami nad długookresowym rozwojem gospodarczym USA (DAE).

www

 
/div>