Historia Myśli Ekonomicznej

Dyżury: w trakcie sesji i wakacji dyżury są odwołane. Konsultacje po uprzednim e-mailowym ustaleniu terminu.

e-mail

Egzamin pisemny WIGE: 5.czerwca, sala 111A, godz. 8:00

Wyniki       

Egzamin poprawkowy

11. czerwca, poniedziałek, godz. 8:00, sala 407AWpisy:

Indeksy proszę zostawiać w sekretariacie KTiHE (1026 Altum) z odpowiednią adnotacją o ocenie.

Syllabus: Informatyka i Ekonometria

syllabus w formacie .pdf

Zielnik

Kwiaty polskie

Podręczniki i literatura uzupełniająca

Marek Ratajczak (red.) (2008), Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań;

Izabela Bludnik, Ryszard Szulc, Jacek Wallusch (2007), Materiały pomocnicze do historii myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań;

Jacek Wallusch (2008), Ewolucja nowokeynesowskiej krzywej Phillipsa, Ekonomista, nr 5;

Jacek Wallusch (2007), Do the Classics and Keynesians Speak the Same Language? And What Has Econometrics to Do With It?, w: Tomasz Bernat (red.), Selected Issues un Contemporary Economics, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego: Szczecin, 113-122;

.pdf

Jacek Wallusch (2005), Macroeconomics and Competition: Market Clearing Price vs. Nominal Rigidities, w: Barbara Kryk, Tomasz Bernat (red.), Economic Issues in Practice, Printgroup: Szczecin, 302-312;

.pdf

Przykładowe pytania: WIGE

pytania testowe, rok 2010

Wykłady

Wykład 1.: Zagadnienia metodologiczne

Wyjaśnianie; interpretacja humanistyczna; pozytywizm; ekonomia głównego nurtu; paradygmat

metodologia       Toolbox: impulse-response i SVAR

ćwiczenia: impulse-response dla VAR(1) z czterema zmiennymi

Wykład 2.: Przewrót subiektywno-marginalistyczny

optymalizacja; równowaga ogólna; szkoła neoklasyczna: WS Jevons, Alfred Marshall

.pps        .xls

Wykład 3.: JM Keynes - system makroekonomiczny

stopa procentowa; iluzja pieniężna; dolna granica płac; równowaga przy niepełnym zatrudnieniu

JM Keynes        .xls

Wykład 4.: Popyt na pieniądz

teoria ilościowa 1: Irving Fisher; motywy płynności: JM Keynes; James Tobin; teoria ilościowa 2: Milton Friedman; teoria ilościowa 3: Robert E. Lucas, Jr.

popyt na pieniądz       

Wykład 5.: Keynesizm przed Keynesem?

Knut Wicksell: naturalna stopa procentowa, deflacja końca XIX wieku, innowacje a stopa procentowa i inflacja; Michałkalecki: podażowe i popytowe efekty inwestycji, decyzje inwestycyjne

Knut Wicksell        Michał Kalecki

Wykład 5.: Postkeynesizm

Alban W. Phillips; mikroekonomia krzywej Phillipsa; Lipsey

.pps

Wykład 6.: Synteza neoklasyczna

John R. Hicks; Franco Modigliani; IS-LM; pułapka płynności; sztywności nominalne

.pps        ćwiczenia: Modigliani (.xls)

Wykład 7.: Milton Friedman: system makroekonomiczny

bogactwo netto; niedoskonała informacja; oczekiwania adaptacyjne; dochód permanentny; reguła k-procent; hipoteza stopy naturalnej

Milton Friedman

Friedman i Schwarz o Wielkim Kryzysie        ćwiczenia: hipoteza stopy naturalnej

Wykład 8.: Nowa Ekonomia Klasyczna: Robert E. Lucas, Jr.

oczekiwania racjonalne; projekcja MNK (IiE); hipoteza stopy naturalnej na rynku dóbr i usług; wahania koniunkturalne wg nowoklasyków

NCE        IiE: Projekcja MNK (pps)
własności błędów prognozy REH i AEH
ćwiczenia: błędy prognoz
cykl wg Lucasa

Wykład 9.: Nowa Ekonomia Klasyczna: Efektywność polityki gospodarczej

model Thomasa J. Sargenta i Neila Wallace'a, krytyka Lucasa

krytyka Lucasa        .xls

Wykład 10.: Nowa Ekonomia Keynesowska: sztywności nominalne

nieindexowane kontrakty płacowe; małe koszty menu; near rationality

model Fischera        small menu costs, near-rationality

symulacje: model Fischera        symulacje: small menu costs

Wykład 11.: Nowa Ekonomia Keynesowska: sztywności realne

niekawne kontrakty; płace wydajnościowe; insider-outsider

sztywności realne       

Wykład 12.: Nowa Ekonomia Keynesowska: NKPC

model Calvo; nowokeynesowska krzywa Phillipsa; model hybrydowy

NKPC       

Wykład 13.: Realny Cykl Koniunkturalny

reszta Solowa; sochastyczne zaburzenia technologiczne; dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej; pierwiastek jednostkowy

.pps        .xls

Wykład 14.:

nieokreslonosc równowagi; nowa synteza neoklasyczna.

Wykład 15.: WIGE: Historia Ekonometrii

Econometric Society; Komisja Cowlesa; Wektorowa autoregresja - Christopher A. Sims; ekonometria bayesowska a podejscie „czestotliwosciowe”.

ekonometria do 1980